Zásady ochrany osobních údajů

1

Tato webová stránka ( “Servis”) provozuje společnost Vistula Group S.A. se sídlem v Krakově (31-462) na ul. Pilotów 10, Polsko zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Krakov-Centrum v Krakově, XI obchodního oddělení Národního soudního rejstříku č. 0000047082, DIČ 6750000361, IČO 351001329 ( “Administrátor”).

Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro ukládání a přístup k informacím na zařízeních uživatele, pomocí souborů cookies, které jsou zaměřeny na implementaci elektronických služeb ze strany Správce.

Před používáním webu si pozorně přečtěte tato Pravidla. Používáním Služby souhlasíte s tím, že akceptujete tato Pravidla bez ohledu na to, zda se rozhodnete zaregistrovat na webové stránce Administrátora.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a souborů cookise, kontaktujte nás na adresu níže.

§1. definice

Administrátor- znamená Vistula Group S.A. se sídlem v Krakově (31-462) na ul. Pilotów 10, Polsko,zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Krakov-Centrum v Krakově, XI obchodního oddělení Národního soudního rejstříku č. 0000047082, DIČ 6750000361, IČO 351001329 která poskytuje elektronické služby a obchody a poskytuje přístup k informacím na zařízeních Uživatele.

Soubory cookies – znamená údaje IT, zejména malé textové soubory, zapisovány a uložené na zařízeních, jejichž prostřednictvím používáte webové stránky Servisu.
Cookies administrátora – Cookies jsou publikovány správcem, v souvislosti s poskytováním služeb elektronicky Správcem prostřednictvím Servisu ..
Externí soubory cookies – znamenají soubory cookies odeslány partnery Administrátora prostřednictvím webových stránek služby.
Servis – znamená webové stránky nebo aplikace, pod kterými administrátor provozuje internetovou službu, která působí v doméně: sklep.vistula.pl
Zařízení – znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím uživatel získá přístup ke službě.
Uživatel – znamená předmět, na jehož základě v souladu Pravidly a zákony mohou být poskytnuty v elektronické služby nebo se kterými mohou být uzavřena dohoda o poskytování služeb elektronickou cestou.

§ 2. Použité typy cookies

Soubory cookie používané Administrátorem jsou bezpečné pro zařízení Uživatele. Zejména není možné proniknout virům a jinému nežádoucímu a škodlivému systému do uživatelských zařízení. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný uživatelem a přizpůsobit služby individuálně pro každého uživatele. Cookies obvykle obsahují název domény, z níž pochází, jejich čas přechovávání v zařízení a přiřazenou hodnotu.
Administartor používá dva typy souborů cookies:

a) Časové soubory cookies: jsou uloženy v zařízení Uživatele a zůstávají tam až do konce práce prohlížeče. Uložené informace se tehdy natrvalo vymažou z paměti zařízení. Tento mechanismus cookies nepovoluje stahování jakýchkoli osobních informací nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele;

b) Trvalé soubory cookies: Jsou uloženy na zařízení uživatele a zůstávají tam, dokud nejsou vymazány. Ukončení relace prohlížeče nebo deaktivace zařízení jejich neodstraní ze zařízení uživatele. Trvalý mechanismus souborů cookies vám neumožňuje převzít žádné osobní informace nebo důvěrné informace z uživatelského zařízení.

Máte možnost omezit nebo zakázat soubory cookies pro vaše zařízení. Pokud použijete tuto možnost, budete moci používat službu, kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookies.

§3. Cíle, v nichž se používají soubory cookies

Administrátor používá Vlastní soubory cookies pro následující účely:

a) konfigurace Servisu – přizpůsobení obsahu webových stránek Služby uživatelským preferencím a optimalizace používání webových stránek Služby;

b) analýzy a průzkumy a audity sledovanosti – obecných a anonymních statických údajů, vytváření anonymních statistik pomocí analytických nástrojů, které pomohou pochopit, jak uživatelé stránek používají webové stránky služby, a tím nám pomáhají zlepšovat jejich strukturu a obsah;

c) poskytování reklamních služeb – prezentace reklamních zpráv přizpůsobených preferencím uživatele;

Administrátor používá externí soubory cookies pro následující účely:

a) konfigurace Servisu – přizpůsobení obsahu webových stránek vašim preferencím a optimalizace používání webových stránek služby (správce souborů cookies E NETProduction se sídlem v Katovicích);

b) analýza a výzkum a audit – shromažďování obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů služby Google Analytics – správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA;

c) poskytování reklamních služeb – prezentace reklam přizpůsobených upřednostňovaním pomocí nástrojů analýzy Google Adwords – správce souborů cookies: Google Inc. z / s v USA, Adpilot Sp. s o.o. se sídlem ve Varšavě

§ 4. Možnost určení podmínek ukládání nebo přístupu Cookies

Uživatel má možnost kdykoliv změnit nastavení souborů cookies zadáním podmínek, za kterých jsou soubory cookies uloženy a přístupné zařízení Uživatele. Změny nastavení uvedených v předchozí větě mohou být provedeny uživatelem prostřednictvím nastavení webového prohlížeče nebo prostřednictvím konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněny zejména na zablokování automatického zpracování souborů cookies v nastavení prohlížeče nebo na upozornění při každém ukládání souborů cookies do zařízení. Podrobné informace o způsobu zpracování a zpracování souborů cookies naleznete v nastavení softwaru (webový prohlížeč).
Cookies můžete kdykoliv vymazat pomocí funkcí, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči, který používáte.
Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé z funkcí dostupných na webových stránkách.

§5. Změny pravidel ochrany osobních údajů a souborů cookies

Všechny změny pravidel ochrany osobních údajů a souborů cookies budou k dispozici na této stránce.