V souvislosti se vstupem GDPR v platnost jsme aktualizovali Pravidla ochrany soukromí »
a Pravidla pro online obchod. »
Zkontrolujte, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje

  OK
#vistulathemensworld

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tato webová stránka ( “Servis”) provozuje společnost VRG S.A. se sídlem v Krakově (31-462) na ul. Pilotów 10, Polsko zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Krakov-Centrum v Krakově, XI obchodního oddělení Národního soudního rejstříku č. 0000047082, DIČ 6750000361, IČO 351001329 ( “Administrátor”).

Zásady ochrany osobních údajů stanoví pravidla pro ukládání a přístup k informacím na zařízeních uživatele, pomocí souborů cookies, které jsou zaměřeny na implementaci elektronických služeb ze strany Správce.
Před používáním webu si pozorně přečtěte tato Pravidla. Používáním Služby souhlasíte s tím, že akceptujete tato Pravidla bez ohledu na to, zda se rozhodnete zaregistrovat na webové stránce Administrátora.

Uživatelé si mohou změnit nastavení souborů cookie webového prohlížeče. Mohou například částečně omezit anebo zmazat možnost ukládání souborů cookie. V případě, kdy není žádné nastavení, budou soubory cookie zapisováné a uložené na zařízeních. Změna nastavení souborů cookie může omezovat fungování servisu (například nebude možné uskutečnění transakci, protože nebude v pamětí zapsáné zvolené zboží).

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a souborů cookise, kontaktujte nás na adresu inspektorODO@vrg.pl.

§ 1. Definice

Administrátor- znamená VRG S.A. se sídlem v Krakově (31-462) na ul. Pilotów 10, Polsko,zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Krakov-Centrum v Krakově, XI obchodního oddělení Národního soudního rejstříku č. 0000047082, DIČ 6750000361, IČO 351001329 která poskytuje elektronické služby a obchody, poskytuje přístup k informacím na zařízeních Uživatele., ukládá a ziskuje přístup k údajům uživatele, zpracovává osobni údaje uživalele prostřednictvím Servisu a také prostřednictvím Servisu zpřístupnuje web push notifikace.

Soubory cookies – znamená údaje IT, zejména malé textové soubory, zapisovány a uložené na zařízeních, jejichž prostřednictvím používáte webové stránky Servisu.

Cookies administrátora – Cookies jsou publikovány správcem, v souvislosti s poskytováním služeb elektronicky Správcem prostřednictvím Servisu .

Externí soubory cookies – znamenají soubory cookies odeslány partnery Administrátora prostřednictvím webových stránek služby.

Web Push Notifikace – znamená notifikace, které v sobě nesou mezi jinými marketingové informace, například o aktuálnách akcích płatnych v Servisu. Jsou zasilany Servisem do webového prohlízeče Uživatele. Web Push Notifikace jsou zasílané do webového prohlízeče Uživatele pouze jestli uživatel dá souhlas na notifikace.

Servis – znamená webové stránky nebo aplikace, pod kterými administrátor provozuje internetovou službu, která působí v doméně: www.evistula.cz.

Zařízení – znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím uživatel získá přístup ke službě.

Uživatel – znamená předmět, na jehož základě v souladu Pravidly a zákony mohou být poskytnuty v elektronické služby nebo se kterými mohou být uzavřena dohoda o poskytování služeb elektronickou cestou.

§ 2. Použité typy cookies

Soubory cookie používané Administrátorem jsou bezpečné pro zařízení Uživatele. Zejména není možné proniknout virům a jinému nežádoucímu a škodlivému systému do uživatelských zařízení. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný uživatelem a přizpůsobit služby individuálně pro každého uživatele. Cookies obvykle obsahují název domény, z níž pochází, jejich čas přechovávání v zařízení a přiřazenou hodnotu.
Administartor používá dva typy souborů cookies:

a) Časové soubory cookies: jsou uloženy v zařízení Uživatele a zůstávají tam až do konce práce prohlížeče. Uložené informace se tehdy natrvalo vymažou z paměti zařízení. Tento mechanismus cookies nepovoluje stahování jakýchkoli osobních informací nebo důvěrných informací ze zařízení uživatele;

b) Trvalé soubory cookies: Jsou uloženy na zařízení uživatele a zůstávají tam, dokud nejsou vymazány. Ukončení relace prohlížeče nebo deaktivace zařízení jejich neodstraní ze zařízení uživatele. Trvalý mechanismus souborů cookies vám neumožňuje převzít žádné osobní informace nebo důvěrné informace z uživatelského zařízení.

Máte možnost omezit nebo zakázat soubory cookies pro vaše zařízení. Pokud použijete tuto možnost, budete moci používat službu, kromě funkcí, které svou povahou vyžadují soubory cookies.

§ 3. Cíle, v nichž se používají soubory cookies

Administrátor používá Vlastní soubory cookies pro následující účely:

a) konfigurace Servisu – přizpůsobení obsahu webových stránek Služby uživatelským preferencím a optimalizace používání webových stránek Služby;

b) analýzy a průzkumy a audity sledovanosti – obecných a anonymních statických údajů, vytváření anonymních statistik pomocí analytických nástrojů, které pomohou pochopit, jak uživatelé stránek používají webové stránky služby, a tím nám pomáhají zlepšovat jejich strukturu a obsah;

c) poskytování reklamních služeb – prezentace reklamních zpráv přizpůsobených preferencím uživatele;
Administrátor používá externí soubory cookies pro následující účely:

a) konfigurace Servisu – přizpůsobení obsahu webových stránek vašim preferencím a optimalizace používání webových stránek služby (správce souborů cookies i-Systems Společnost s ručením omezeným spółka komandytowa se sídlem v Opole);

b) analýza a výzkum a audit – shromažďování obecných a anonymních statických údajů prostřednictvím analytických nástrojů služby Google Analytics – správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA;

c) poskytování reklamních služeb – prezentace reklam přizpůsobených upřednostňovaním pomocí nástrojů analýzy Google Adwords – správce souborů cookies: Google Inc. z / s v USA, RTB S.A. z/s v Warszawa, Cube Group S.A. z/s v Warszawa.

§ 4. Možnost určení podmínek ukládání nebo přístupu Cookies

Uživatel má možnost kdykoliv změnit nastavení souborů cookies zadáním podmínek, za kterých jsou soubory cookies uloženy a přístupné zařízení Uživatele. Změny nastavení uvedených v předchozí větě mohou být provedeny uživatelem prostřednictvím nastavení webového prohlížeče nebo prostřednictvím konfigurace služby. Tato nastavení mohou být změněny zejména na zablokování automatického zpracování souborů cookies v nastavení prohlížeče nebo na upozornění při každém ukládání souborů cookies do zařízení. Podrobné informace o způsobu zpracování a zpracování souborů cookies naleznete v nastavení softwaru (webový prohlížeč).

Cookies můžete kdykoliv vymazat pomocí funkcí, které jsou k dispozici ve webovém prohlížeči, který používáte.
Omezení používání souborů cookies může ovlivnit některé z funkcí dostupných na webových stránkách.

§ 5. Web Push Notifikace

1. Web Push Notifikace jsou zasílané do webového prohlízeče Uživatele pouze, jestli dá souhlas na obdržování těchto notifikací. Přihlášení k odběru Web Puch notifikací je možné iniciovat pouze souhlasem s zobrazením žádosti o povolení zobrazování oznámení.

2. Souhlas na odběr Web Push notifikací může být odhlašen prostřednictvím nastavení v webovém prohlízeču.

3. Administrátor nespracovává žádných osobních údajů Uživatelů používajících Web Push notifikací. Uživatelé jsou identifikováni pouze podle informací, které jsou ukládány jejich webovými prohlízečem, do kterých Administrátor nemá přístup.

§ 6. Zpracovávání osobních údajů

1. Administrátor osobních údajů uživatele je VRG S.A. se sídlem v Krakově.

2. Administrátor vynaloží veškeré úsilí na ochranu soukromí uživatele a zajištění bezpečností jeho osobních údajů, získaných pomocí Servisu.

3. Administrátor jako administrátor osobních údajů ve formě uvedené v zákoně ze dne 29. srpna 1997o ochraně osobních údajů (Sb. Z. Z roku 2002, č. 101, ods. 926 ve znění pozdějších předpisů) a podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016 (Uř. Věst. EU č. 119, s. 1) („Nařízení”) je zodpovědný za veškeré osobni údaje předáné Administrátorovi Uživatelem anebo ukládané pomocí Servisu.

4. Zpracovávání osobních údajů je v souvislosti s Nařízením, zákonem o ochranu osobních údajů, předpisy pro poskytování služeb elektronickou cestou a Zákon o elektronických komunikacích.

5. Osobní údaje Uživatelů budou zpracovávány administratorem v účelech svazaných s použítím servisu, pro účely uskutečnění transakce v Obchodě a pro účely oprávněných zájmů administrátora a také podle souhlasu zákazníka pro účely související z souhlasem uživatele, také pro propagaci a marketing.

6. Osobní údaje budou zpracovávány podle čl. 6, odst. 1 lit. a), b) a f) Nařízení v účelech uvedených výše v bodě 1.

7. Zadání osobních údajů je dobrovolné, ale nutné k uskutečnění transakce v Obchodě. Nedostatek osobních údajů zněmožní otevření konta a uskutečnění transakce v Obchodě. Toto pravidlo se nevztahuje k zpracovávání osobních údajů pro účely reklamy a propagace, které jsou zpracovávány pouze podle souhlasu Uživatele.

8. Osobní údaje jsou zpracovávány podle souhlasu osoby, které se údaje týkají.

9. Uživatel má právo kontrolovat obsah svých osobních údajů a má právo na jejich opravu a žádost o smazání.

10. Uživatel má právo žádat o zrušení souhlasu na zpracovávání svých osobních údajů kdykoliv bez souladu s právem, podle kterého byl souhlas dříve udělen.

11. Osobní údaje budou ukládany do doby odhlašení souhlasu Uživatele. V případě zpracovávání osobních údajů uživatele v účelech oprávněných zájmů do doby související s právem.

12. Uživatel má právo se stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud uzná, že zpracovávání osobních údajů není v souladu s právem.

13. Osobní údaje budou zpracovávané analitickým, obchodním a marketingovým zpracováváním pro účely přizpůsobení materiálů k zájmům Uživatele a pro účely výzkumu, který pomůže Administrátorovi zlepšovat poskytování služeb. Rozhodnutí Administrátora není automatizované..

§ 7. Změny pravidel ochrany osobních údajů a souborů cookies

Všechny změny pravidel ochrany osobních údajů a souborů cookies budou k dispozici na této stránce.