V souvislosti se vstupem GDPR v platnost jsme aktualizovali Pravidla ochrany soukromí »
a Pravidla pro online obchod. »
Zkontrolujte, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje

  OK
#vistulathemensworld

SMLUVNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU VISTULA (platný od 01.09.2017)

Smluvní podmínky internetového obchodu Vistula
(Platný od 1.9.2017)

I. Obecná ustanovení

1. Tyto předpisy stanoví pravidla pro uskutečnění transakci v internetovém obchodě, nacházejícím se na adrese www.evistula.cz, kterou provozuje prodávající.

2. Vždy, kdy se v Pravidlech hovoří o:

a) Prodejci – je to chápáno jako Vistula Group S.A. se sídlem v Krakově na ul. Pilotow 10 (31-462), Polsko, zapsána do rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku u Okresního soudu Krakov-Centrum v Krakově, XI obchodním oddělením Národního soudního rejstříku s č. 0000047082, DIČ 675 000 03 61, IČO 351 001 329,,

b) Zákazníkovi – rozumí se jím fyzickou osobu, která má alespoň omezenou způsobilost k právním úkonům a věk alespoň 18 let, stejně jako i právnickou osobu nebo organizační jednotku s právní subjektivitou, která má způsobilost k právním úkonům

c) Obchodě – rozumí se tím internetový obchod, který provozuje prodávající na internetové adrese www.evistula.cz

d) Zboží nebo tovarech – rozumí se tím zboží nabízené prodávajícím pro maloobchodní prodej, který je k dispozici v obchodě,

e) Ceně – rozumí se tím maloobchédní cenu zboží brutto, která je umístěna u informací o zboží, nejsou v ní zahrnuty náklady na doručení zboží. Ceny zboží uvedené v obchodě jsou v měně české koruny a zahrnují DPH,

f) Dodavatelích – rozumí se tím kurýrní společnost spolupracující s prodávajícím,

g) Nákladech na dodání zboží – rozumí se tím poplatky za doručení zboží k zákazníkovi,

h) Objednávce – rozumí se tím objednávku na jedno nebo více zboží, kterou zadal zákazník v obchodě v souladu s těmito Pravidly.

3. Informace poskytnuté na internetové stránce Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Jsou to návrhy na předkládání návrhů od zákazníků.

4. Dostupnost zboží se aktualizuje od pondělí do pátku odpoledne kromě svátků.

5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství objednaného zboží nabízeného v obchodě za akční ceny.

6. Prodávající neprodává zboží pro velkoobchodní účely ani neprodává zboží pro další prodej.

7. Všem zákazníkům je zakázáno odesílat obsah, který je nezákonný nebo v rozporu se zásadami společenského soužití.

8. Akční nabídky pro držitele věrnostních karet se nespojují se slevami obchodu. Držitelem věrnostních karet prodávajícího, nedává slevy vyplývající z vlastnictví věrnostní karty kromě případů, kdy taková sleva je určena také pro zákazníky Obchodu. Při nákupech uskutečněných Obchodem Zákazník nezíská body na věrnostní kartu ve Věrnostním programu Prodejce.

II. Registrace a podmínky pro poskytnutí Objednávek

1. Zákazníci s nárokem na objednávku zboží jsou osoby, splňující níže uvedené podmínky:

a) mají status registrovaného uživatele Obchodu,

b) registrovaní zákazníci Obchodu – realizují nákupy bez procesu registrace a přihlášení.

2. Statut registrovaného uživatele Obchodu je získáván pomocí následujících kroků:

a) správné vyplnění registračního formuláře umístěného na webových stránkách Obchodu (zejména podání vyžadovaných osobních údajů a určení přihlašovacího jména a hesla),

b) provedením aktivace účtu, a to kliknutím na odkaz odeslán na e-mailovou adresu Zákazníka. Registrační aktivity se provádějí jednorázově. Pro každou další objednávku používá zákazník přihlašovací jméno a heslo dříve stanovené na stránce obchodu. Po použití přihlašovacího jména a hesla nastaveného Zákazníkem může Zákazník aktualizovat údaje zadané při registraci. Přihlašovací jméno a heslo jsou důvěrné informace.

3. Zákazník, který má statut registrovaného uživatele Obchodu, realizuje objednávku po přihlášení do obchodu přidáním Zboží do nákupního košíku Obchodu, a potvrzením objednání zboží pomocí tlačítka – “Potvrzuji objednávku s povinností platby”.

4. Zákazník, kteří nemá statut registrovaného uživatele obchodu, realizuje objednávku, přidáním zboží z internetového obchodu do obchodu přidáním Zboží do nákupního košíku Obchodu, a potvrzením objednání zboží pomocí tlačítka – “Potvrzuji objednávku s povinností platby” a uvede údaje nezbytné pro realizace objednávky v postupem uvedeným na internetových stránkách Obchodu.

5. Informace uvedené v čl. 12, odst. 1 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, budou zákazníkovi zaslány na zadanou e-mailovou adresu, kterou uvedl při objednávání zboží, v rozsahu potvrzení objednávky obsahu objednávky Zákazníka.

6. Po zadání objednávky zákazník obdrží e-mail s přehledem své objednávky a informacemi o registraci objednávky v obchodě.

III. Uzavření smlouvy o prodeji a realizace objednávek

1. Po potvrzení přijetí objednávky ze strany prodejce objednávky od zákazníka je uzavřena smlouva o prodeji zboží. Potvrzení je zasláno zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, kde prodávající potvrzuje přijetí objednávky zákazníka na realizaci.

2. Prodejce si vyhrazuje právo na dodatečné ověření dat zákazníka, např. telefonickým kontaktem..

3. Prodejce má právo odmítnout objednávky:

a) nesprávně vyplněných objednávek,
b) pokud je podezření snahy pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje,
c) pokud je objednávka zadána v rozporu s těmito pravidly.

3. Objednávání v obchodě je možné 24 hodin denně, všechny dny v roce.
4. Výrobek, na který se vztahuje Objednávka, dodá zákazníkovi Prodejce.

4. Zadání Objednávek v Obchodě je možné 24 hodiny denne, 7 dní v týdnu a všechny dní v roce.

5. Výrobek, na který se vztahuje Objednávka, dodá zákazníkovi Prodejce.

6. Obsah kupní smlouvy je uložen v elektronickém systému obchodu po dobu nejméně 3 měsíců po uzavření každé smlouvy, a obsah těchto dohod je k dispozici pouze smluvní stranou, nebo na žádost oprávněných orgánů veřejné správy v souladu se zákonem. Každý zákazník, který provedl registraci, má po přihlášení ke svému účtu přístup ke všem svým kupním smlouvám uzavřeným v obchodě, po dobu přechovávání v počítačovém systému, jak je definováno v první větě.

7. Podmínky prodejní smlouvy se řídí těmito smluvními podmínkami, platnými zákony a individuálními ujednáními mezi prodejcem a zákazníkem.

8. Prodejce zasílá prodejní doklady a jejich případné změny elektronickou poštou.

9. Souhlas s těmito smluvními podmínkami také znamená souhlas s používáním elektronických faktur ve smyslu čl. 106n odst. 1 zákona ze dne 11. března 2014 o dani ze zboží a služeb, Sb. z. 1054 ve znění pozdějších změn.

IV. Pravidla plateb

1. Platbu za zboží a náklady spojené s dodáním zboží je možné uhradit pouze prostřednictvím PayU, pomocí následujících možností:

- platební karty VISA, Mastercard
- bankovní převod
- poštovní převod
- ČSOB
- Česká spořitelna
- Poštovní spořitelna / Era
- Komerční banka
- Mobito
-mPenize
- Fio Banka
- Moneta Money Bank
- Sberbank
- eBanka
- uc
- Visa Checkout

2. Povinnosti zákazníka vyplývající ze smlouvy o prodeji zboží platí až do celkového zaplacení poplatku za náklady na dodání zboží.

V. Doručení objednaného zboží

1. Prodejce realizuje doručení zboží formou kurýrní zásilky prostřednictvím dodavatele.

2. S výhradou odst. 6 dolů, doprava prostředníkem je realizována do 7 všedních dní ode dne připsání platby na účet prodejce.
Do této doby nejsou zahrnuty soboty a státní svátky.

3. Prodejce se zavazuje dodat zboží bez vad.

4. Náklady na dodání zboží, které kromě ceny za zboží musí zákazník uhradit, jsou uvedené na webových stránkách Obchodu při zadávání objednávek.

5. Prodejce si vyhrazuje právo na zavedení dočasných speciálních nabídek, jako je “předprodej”, během nichž bude mít zákazník možnost nakoupit zboží z nové kolekce před oficiálním prodejem této kolekci ve stacionárních obchodech prodejce. V případě realizace objednávek provedených v rámci “Předprodeje” neplatí lhůty uvedené v odstavci. 2 výše. Termíny realizace objednávek v rámci “předprodeje” budou Prodávajícím určovány individuálně v reklamních materiálech týkajících se této nabídky, jakož i na internetové stránce u zboží, na které se vztahuje “předprodej”, stejně budou oznámeny zákazníkům v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky na realizaci.

VI. Vrácení nakoupeného zboží

1. výhradou odst. 4. níže, zákazník, který je spotřebitelem, může vrátit zboží zakoupené v obchodě, z jakéhokoli důvodu a bez nákladů po jeho straně a to prohlášením o odstoupení od smlouvy o nákupu tohoto zboží v souladu s čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. Tento nárok lze uplatnit do 14 dnů od doručení Zboží. Stačí, když před uplynutím tohoto termínu zákazník pošle prohlášení. V případě odstoupení od smlouvy o nákupu tohoto zboží za podmínek stanovených v tomto odstavci, je zákazník povinen vrátit zboží do 14 dnů od prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží, jak je stanoveno na internetové adrese Obchodu a to postupem Vrácení zboží.

2. V případě odstoupeí od smlouvy o prodeji zboží, prodejní smlouva je považována za neplatnou.

3. Přímé náklady na vrácení zboží hradí zákazník. Prodávající je povinen nést náklady na vrácení zboží pouze v případě předchozího výslovného souhlasu ze strany prodávajícího.

4. Právo na odstoupení od smlouvy není poskytnuta spotřebiteli v případech uvedených v čl. 38, zákona 1 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, v souvislosti se smlouvami:

a. o poskytování služeb, kdy obchodník provedl kompletní službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před poskytnutím, že ztratí právo na odstoupení od kupní smlouvy.
b. jejímž předmětem poskytování je položka vyrobená podle požadavků spotřebitele nebo uspokojující jeho individuální potřeby;
c. jejímž předmětem je dodání zboží, které je svou podstatou neoddělitelně spojeno s jinými věcmi.
d. jejíž jpředmětem byly věci dodávány v zapečetěném obalu, které po otevření obalu se nemohou vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, v případě, že obal byl otevřen po doručení.

5. V případě, že zákazník uplatní své právo na odstoupení od smlouvy o nákupu služby anebo zboží, jejíž poskytování bylo zahájeno ihned po objednání, Zákazník má povinnost zaplatit za službu poskytnutou do času odstoupení od smlouvy.

6. Prodejce vrátí Zákazníkovi finanční částku za zboží do 14 dnů ode dne doručení oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy o nákupu zboží. Prodávající může zadržet platbu od Objednatele, dokud se zboží nevrátí zpět, nebo dokud Zákazník neposkytne doklad o vrácení vráceného zboží.

7. Odstoupení od smlouvy o prodeji zboží lze provést vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy prodeje zboží, který je k dispozici na webových stránkách https://www.return-my-parcel.com/dpd-pl/vistula/?lang=cs.

VII. Reklamace zboží

1. Reklamace by měla být:
a) zaslána na adresu:
Internetový obchod Vistula, l. Pilotów 10 31-462 Krakov, Polsko
nebo
b) zaslána na e-mailovou adresu:kontakt@evistula.cz
nebo
c) zadána osobně v jednom z obchodů provozovaným prodávajícím (seznam prodejen je k dispozici na webových stránkách vistula.pl/punktyodbioru-wojewodztwa .html).

2. Reklamace může být podána např. vyplněním formuláře reklamace, který je k dispozici na webových stránkách on-line obchodu vistula.pl/s,zwroty-i-reklamacje.

3. Reklamace bude zpracována do 14 dnů ode dne podání reklamace. Zákazník bude informován e-mailem nebo telefonicky o tom, jak byla zpracována jeho reklamace.

4. Prodejce informuje Zákazníka o možnosti využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamace zboží, mezi jinými, předložením žádosti pro mediaci nebo žádost o posouzení případu před rozhodčím soudem (žádosti lze stáhnout na webových stránkách http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Seznam stálých spotřebitelských krajských rozhodčích soudů, které pracují při obchodní inspekcí je k dispozici na internetové stránce: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Mimosoudní vyrovnání je bezplatné. V případě, že Klient, který je spotřebitelem, který chce využít mimosoudní odškodnění, je zde také možnost podat stížnost prostřednictvím platformy DDR EU, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Reklamace se podávají způsobem a v souladu se zásadami podrobně popsanými v prohlášení o reklamacích

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje Zákazníka jsou shromažďované v Obchodě a zpracovávané Prodejcem, jenž je správce osobních údajů ve formě uvedené v zákoně ze dne 29. srpna 1997o ochraně osobních údajů (Sb. Z. Z roku 2002, č. 101, ods. 926 ve znění pozdějších předpisů) a podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 2016 (Uř. Věst. EU č. 119, s. 1) („Nařízení”) pro účely uskutečnění transakce v Obchodě a pro účely oprávněných zájmů Prodejce a také podle souhlasu zákazníka pro účely související z souhlasem zákazníka, také pro propagaci a marketing.

2. Zákazník může souhlasit, že od Prodejce obdrží reklamní a propagační materiály, a to prostřednictvím elektronické komunikace ve formě SMS a MMS. V případě souhlasu zákazníka osobni údaje jsou zpracovávány Prodejcem v souladu s souhlasem v účelech propagaci a reklamních informaci.

3. Osobní údaje budou zpracovávány podle čl. 6, odst. 1 lit. a), b) a f) Nařízení v účelech uvedených výše v bodě 1.

4. Zadání osobních údajů je dobrovolné, ale nutné k uskutečnění transakce v Obchodě. Nedostatek osobních údajů zněmožní otevření konta a uskutečnění transakce v Obchodě. Toto pravidlo se nevztahuje k zpracovávání osobních údajů pro účely reklamy a propagace, které jsou zpracovávány pouze podle souhlasu Zákazníka.

5. Zákazník má právo kontrolovat obsah svých osobních údajů a má právo na jejich opravu a žádost o smazání.

6. Zákazník má právo žádat o zrušení souhlasu na zpracovávání svých osobních údajů kdykoliv bez souladu s právem, podle kterého byl souhlas dříve udělen.

7. Osobní údaje budou shromažďované pro dobu nutnou k uskutečnění transakce v Obchodě a projednání reklamace a budou zpracovávány v době, kdy má zákazník konto v Obchodě, ne na delší dobu než 3 roky od zrušení konta. Pokud zákazník nakupuje bez konta v Obchodě, budou jeho osobni údaje zpracováváné 3 roky ode dne transakce. V případě zpracovávání osobních údajů v účelech oprávněných zájmů jsou údaje zhromažd’ovány podle souhlasu zákazníka do doby zrušení souhlasu.

8. Zákazník má právo se stěžovat u Úřadě pro ochranu osobních údajů, pokud uzná, že zpracovávání osobních údajů není v souladu s právem.

9. Osobní údaje jsou ukládány ve formě cookie na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno.

IX. Kontaktní údaje

V otázkách všech záležitosti týkajících se uskutečnění transakcí v obchodě, Zákazník může kontaktovat prodejce následujícími způsoby:

a) poštou na adrese: Internetový obchod Vistula, l. Pilotów 10 31-462 Krakov, Posko
b) telefonicky na telefonním čísle: +48 723 221 478,
c) faxem na čísle +48 12 656 50 98,
d) e-mailem: kontakt@evistula.cz

X. Závěrečná ustanovení

1. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny těmito podmínkami, platí ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. Ustanovení těchto smluvních podmínek není dotčeno právo spotřebitele práva vyplývající z neshody zboží se smlouvou. Ustanovení smluvních podmínek by měly interpretovat způsobem, který zajistí jejich soulad s platnými zákony.

2. Smluvní podmínky nabývají účinnosti zveřejněním na internetové stránce Obchodu.

Archivní verze:
Smluvní podmínky Internetového obchodu Vistula platné do 31.08.2017