SMLUVNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU VISTULA (platný od 01.09.2017)

SMLUVNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU VISTULA
(platný od 01.09.2017)

I. Obecná ustanovení
1. Tyto předpisy stanoví zásady transakce v internetovém obchodě Vistula na adrese: www.vistula.pl, kterou provozuje prodávající.
2. Vždy, když se v Pravidlech hovoří o:
a) Prodejci – toto je chápáno jako Vistula Group S.A. se sídlem v Krakově na ul. Pilotow 10 (31-462), Polsko, zapsána do rejstříku podnikatelů Státního soudního rejstříku u Okresního soudu Krakov-Centrum v Krakově, XI obchodním oddělením Národního soudního rejstříku s č. 0000047082, DIČ 675 000 03 61, IČO 351 001 329,
b) Zákazníkovi – rozumí se jím fyzická osoba, která má alespoň omezenou způsobilost k právním úkonům a věk alespoň 18 let, stejně jako i právnickou osobu nebo organizační jednotku s právní subjektivitou, která má způsobilost k právním úkonům
c) Obchodě – rozumí se tím internetový obchod, který provozuje prodávající na internetové adrese www.vistula.pl
d) Zboží nebo tovarech – rozumí se tím zboží nabízené prodávajícím pro maloobchodní prodej, který je k dispozici v obchodě,
e) Ceně – rozumí se tím cena zboží brutto, která je umístěna u informací o zboží, nejsou v ní zahrnuty náklady na doručení zboží. Ceny zboží uvedené v obchodě jsou měně polský zlotý (PLN) a zahrnují DPH,
f) Dodavatelích – rozumí se tím kurýrní společnost spolupracující s prodávajícím. V případě, že prodávající bude spolupracovat s Polskou poštou nebo jiným subjektem, za dodavatele se rovněž považují i tyto subjekty a Polska pošta,
g) Nákladech na dodání zboží – rozumí se tím poplatky za doručení zboží k zákazníkovi,
h) Objednávkách – rozumí se tím objednávka zboží nebo zboží, kterou zadal zákazník v obchodě v souladu s těmito Pravidly.

3. Informace poskytnuté na internetové stránce Obchodu nepředstavují nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Jsou to návrhy na předkládání návrhů od zákazníků.
4. Dostupnost zboží se aktualizuje od pondělí do pátku, a to odpoledne kromě svátků.
5. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství objednaného zboží nabízeného v obchodě za akční ceny.
6. Prodávající neprodává zboží pro velkoobchodní účely ani neprodává zboží pro další prodej.
7. Všem zákazníkům je zakázáno odesílat obsah, který je nezákonný nebo v rozporu se zásadami společenského soužití.
8. Akční nabídky pro držitele věrnostních karet se nespojují se slevami obchodu. Držitelem věrnostních karet prodávajícího, nedává slevy vyplývající z vlastnictví věrnostní karty kromě případů, kdy taková sleva je určena také pro zákazníky Obchodu. Při nákupech uskutečněných přes Obchod Zákazník nezíská body na věrnostní kartu ve Věrnostním programu Prodejce.
II. . Registrace a podmínky pro poskytnutí Objednávek
1. Zákazníci s nárokem objednávku zboží jsou:
a) mají status registrovaného uživatele Obchodu,
b) neregistrovaní zákazníci Obchodu – realizují nákupy bez procesu registrace a přihlášení.
2. Statut registrovaného uživatele Obchodu je získán pomocí následujících kroků:
a) správné vyplnění registračního formuláře umístěného na webových stránkách Obchodu (zejména podání vyžadovaných osobních údajů a určení přihlašovacího jména a hesla),
b) provedením aktivace účtu, a to kliknutím na odkaz odeslán na e-mailovou adresu Klienta. Registrační aktivity se provádějí jednorázově. Pro každou další objednávku používá zákazník přihlašovací jméno a heslo dříve stanovené na stránce obchodu. Po použití přihlašovacího jména a hesla nastaveného Klientem může Klient aktualizovat údaje zadané při registraci. Přihlašovací jméno a heslo jsou důvěrné informace.
3. Zákazník, který má statut registrovaného uživatele Obchodu, realizuje objednávku po přihlášení do obchodu přidáním Zboží do nákupního košíku Obchodu, a potvrzením objednání zboží pomocí tlačítka – “Potvrzuji objednávku s povinností platby”.
4. Zákazník, kteří nemá statut registrovaného uživatele obchodu, realizuje objednávku, přidáním zboží z internetového obchodu do obchodu přidáním Zboží do nákupního košíku Obchodu, a potvrzením objednání zboží pomocí tlačítka – “Potvrzuji objednávku s povinností platby” a uvede údaje nezbytné pro realizace objednávky v postupem uvedeným na internetových stránkách Obchodu.
5. Informace uvedené v čl. 12, odst. 1 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, budou zákazníkovi zaslány na zadanou e-mailovou adresu, kterou uvedl při objednávání zboží, v rozsahu potvrzení objednávky obsahu objednávky Zákazníka.
6. Po zadání objednávky zákazník obdrží e-mail s přehledem své objednávky a informacemi o registraci objednávky v obchodě.

III. Uzavření smlouvy o prodeji a realizace objednávek
1. Po potvrzení přijetí objednávky ze strany prodejce objednávky od zákazníka je uzavřena smlouva o prodeji zboží. Potvrzení je zasláno zákazníkovi prostřednictvím e-mailu, kde prodávající potvrzuje přijetí objednávky zákazníka na realizaci.
2. Prodávající si vyhrazuje právo na dodatečné ověření dat zákazníka, např. telefonickým kontaktem.
3. Prodávající má právo odmítnout objednávky:
a) nesprávně vyplněných objednávek,
b) pokud je podezření snahy pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje,
c) pokud je objednávka zadána v rozporu s těmito pravidly.
3. Objednávání v obchodě je možné 24 hodin denně, všechny dny v roce.
4. Výrobek, na který se vztahuje Objednávka, dodá zákazníkovi Prodávající.
5. Obsah kupní smlouvy je uložen v elektronickém systému obchodu po dobu nejméně 3 měsíců po uzavření každé smlouvy, a obsah těchto dohod je k dispozici pouze smluvní stranou, nebo na žádost oprávněných orgánů veřejné správy v souladu se zákonem. Každý zákazník, který provedl registraci, má po přihlášení ke svému účtu přístup ke všem svým kupním smlouvám uzavřeným v obchodě, po dobu přechovávání v počítačovém systému, jak je definováno v první větě.
6. Podmínky prodejní smlouvy se řídí těmito smluvními podmínkami, platnými zákony a individuálními ujednáními mezi prodávajícím a zákazníkem.
7. Prodávající zašle prodejní doklady a jejich případné změny elektronickou poštou.
8. Akceptování smluvních podmínek také znamená souhlas s používáním elektronických faktur ve smyslu čl. 106n odst. 1 zákona ze dne 11. března 2014 o dani ze zboží a služeb, Sb. z. 1054 ve znění pozdějších změn.

IV. Pravidla plateb
1 Platbu za zboží a nákladů spojených s dodáním zboží je možné uhradit pomocí následujících možností:
a) v hotovosti (na dobírku) v případě dodání zboží od dodavatele,
b) převodem nebo platbou na bankovní účet prodávajícího,
c) platební kartou – s použitím systému umožňuje on-line platby na webových stránkách obchodu, pokud karta zákazníka poskytuje takovou možnost.
2. V případě platby bankovním převodem nebo platbou na bankovní účet prodávajícího, musí být na příkazu k převodu umístěny v názvu převodu:
- jméno a příjmení nebo firma Klienta
- číslo objednávky (uvedeno v informacích o registraci objednávek v obchodě). Platby by se měly uskutečnit na číslo bankovního účtu přiřazené k objednávce zákazníka. Číslo individuálního bankovního účtu bude zasláno na e-mailovou adresu zákazníka v potvrzovacím e-maily.

3. Prodávající umožňuje platby prostřednictvím platební služby Platnosci.pl. Platbu lze uskutečnit prostřednictvím:
- platební karty VISA, Mastercard
-mTransfer
- MultiTransfer
-platba z Inteligo
- Przelew24
- Platby z ipkou
- Platba s Alior Sync
- Platba s Alior bankou
- Platba z Nordea
- Pekao24Przelew
- Online převod Crédit Agricole
- Millenium – Platby přes internet
-MeritumBank Převod
- Platba s ING
- Platba s Citi Handlowy
- Platba s PBS
- Paylink IDEA
- Eurobank Online převod
- Platba převodu BPH
- Převod GetinBank
- Převod s Raiffeisen Bank
- Převod s Polbank
- Převod s Kredyt Bank
- Převod s BGZ Bank
- Převod s Deutsche Bank
- Převod s Poštovní bankou
- Polská pošta a jiné oprávněné filiálky

4. V případě, že prodávající zavede možnost dodání objednaného zboží prostřednictvím Pošty, bude také možné platit na dobírku prostřednictvím Pošty.
5. Prodávající také předpokládá možnost zavést platbu v hotovosti při osobním odběru v obchodech Prodávajícího. Prodávající o této možnosti informuje na webových stránkách obchodu.
6. Povinnosti zákazníka vyplývající ze smlouvy o prodeji zboží platí až do celkového zaplacení poplatku za náklady na dodání zboží a zboží.

V. Doručení objednaného zboží
1. Prodejce realizuje doručení zboží formou kurýrní zásilky prostřednictvím dodavatele. Prodávající předpokládá poskytování možnosti doručení poštou prostřednictvím společnosti Polská pošta. Prodávající o tom bude informovat na webových stránkách obchodu.
2. S výhradou odst. 6 dolů, doprava přes prostředníka je realizována do 7 dní:
a) od okamžiku realizace objednávky Zákazníkům, pokud si vyberete způsob doručení na dobírku;
b) od momentu připsání platby na účet prodávajícího při výběru způsobu platby jiné než na dobírku.
Do této doby nejsou zahrnuty soboty a státní svátky.
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží bez vad.
4. Náklady na dodání zboží, který kromě ceny za zboží hradí zákazník, jsou podávány na webových stránkách Obchodu při zadávání objednávek.
5. Prodávající předpokládá možnost osobního převzetí zboží ze strany zákazníka v obchodech Prodávajícího (seznam prodejen je k dispozici na webových stránkách vistula.pl). Informace o této možnosti zveřejní prodávající na internetové stránce obchodu. Převzetí objednaného zboží bude možné ze strany zákazníka nebo osoby jím pověřené (zplnomocnění musí být v písemné formě), v předem určeném obchodě po potvrzením Prodávajícím a to e-mailem nebo telefonicky.
6. Prodávající si vyhrazuje právo na zavedení dočasných speciálních nabídek, jako je “předprodej”, během nichž bude mít klient možnost nakoupit zboží z nové kolekce, ještě před oficiálním prodejem této kolekci ve stacionárních obchodech prodejce. V případě realizace objednávek provedených v rámci “Předprodeje” neplatí lhůty uvedené v odstavci. 2 výše. Termíny realizace objednávek v rámci “předprodeje” budou Prodávajícím určovány individuálně v reklamních materiálech týkajících se této nabídky, jakož i na internetové stránce u zboží, na které se vztahuje “předprodej”, stejně budou oznámeny zákazníkům v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky na realizaci.

VI. Vrácení nakoupeného zboží
1. S výhradou odst. 4 níže, zákazník, který je spotřebitelem, může vrátit zboží zakoupené v obchodě, z jakéhokoli důvodu a bez nákladů po jeho straně a to prohlášením o odstoupení od smlouvy o nákupu tohoto zboží v souladu s čl. 27 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů. Tento nárok lze uplatnit do 14 dnů od doručení Zboží. Stačí, když před uplynutím tohoto termínu zákazník pošle prohlášení. V případě odstoupení od smlouvy o nákupu tohoto zboží za podmínek stanovených v tomto odstavci, je zákazník povinen vrátit zboží do 14 dnů od prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží, jak je stanoveno na internetové adrese Obchodu a to postupem Vrácení zboží
2. V případě ukončení smlouvy o prodeji zboží, prodejní smlouva je považována za neplatnou.
3. Přímé náklady na vrácení hradí zákazník. Prodávající je povinen nést náklady na vrácení zboží pouze v případě předchozího výslovného souhlasu ze strany prodávajícího vynaložit jiné než přímé náklady na vrácení zboží.
4. Právo na odstoupení od smlouvy není poskytnuta spotřebiteli v případech uvedených v čl. 38, zákona 1 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, v souvislosti se smlouvami:
a) o poskytování služeb, kdy obchodník provedl kompletní službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před poskytnutím, že ztratí právo na odstoupení od kupní smlouvy.
b) v jejímž předmětem poskytování je položka vyrobená podle požadavků spotřebitele nebo uspokojující jeho individuální potřeby;
c) v jejímž předmětem je dodání zboží, které je svou podstatou neoddělitelně spojeno s jinými věcmi.
d) ve které je předmětem tohoto ustanovení věc dodávána v zapečetěném obalu, který po otevření obalu se nemohou vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, v případě, že obal byl otevřen po doručení.
5. V případě, že zákazník uplatní své právo na odstoupení od smlouvy o nákupu služby anebo zboží, jejíž poskytování bylo zahájeno ihned po objednání, Zákazník má povinnost zaplatit za službu poskytnutou do času odstoupení od smlouvy.
6. Prodávající vrátí Zákazníkovi finanční částku za zboží do 14 dnů ode dne doručení oznámení prodávajícímu o odstoupení od smlouvy o nákupu zboží. Prodávající může zadržet platbu od Objednatele, dokud se zboží nevrátí zpět, nebo dokud Zákazník neposkytne doklad o vrácení vráceného zboží.
7. Ukončení smlouvy o prodeji zboží lze provést vyplněním formuláře pro odstoupení od smlouvy prodeje zboží, který je k dispozici na webových stránkách: vistula.pl/s,zwroty-i-reklamacje.

VII. Reklamace zboží
1. Reklamace by měla být:
a) zaslána na adresu:
Internetový obchod Vistula, l. Pilotów 10 31-462 Krakov, Polsko
nebo
b) zaslána na e-mailovou adresu:kontakt@evistula.cz
nebo
c) podána osobně v jednom z obchodů provozovaným prodávajícím (seznam prodejen je k dispozici na webových stránkách vistula.pl/punktyodbioru-wojewodztwa .html).
2. Reklamace může být podána např. vyplněním formuláře reklamace, který je k dispozici na webových stránkách on-line obchodu vistula.pl/s,zwroty-i-reklamacje.
3. Reklamace bude zpracována do 14 dnů ode dne podání reklamace. Zákazník bude informován e-mailem nebo telefonicky o tom, jak byla zpracována jeho reklamace.
4. Prodávající informuje Klienta o možnosti využít mimosoudní způsoby vyřizování reklamace zboží, mezi jinými, předložením žádosti pro mediaci nebo žádost o posouzení případu před rozhodčím soudem (žádosti lze stáhnout na webových stránkách http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Seznam stálých spotřebitelských krajských rozhodčích soudů, které pracují při obchodní inspekcí je k dispozici na internetové stránce: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Mimosoudní vyrovnání je bezplatné. V případě, že Klient, který je spotřebitelem, který chce využít mimosoudní odškodnění, je zde také možnost podat stížnost prostřednictvím platformy DDR EU, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Reklamace se podávají způsobem a v souladu se zásadami podrobně popsanými v prohlášení o reklamacích

VIII. Ochrana osobních údajů
1. Zákazník registrací v obchodě dává souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího ve formě uvedené v zákoně ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. Z. Z roku 2002, č. 101, ods. 926 ve znění pozdějších předpisů) výlučně pro účely plnění prodejní smlouvy.
2. Klient může souhlasit, že od Prodávajícího obdrží informace reklamní a obchodní povahy, a to prostřednictvím elektronické komunikace. Tento souhlas uděluje objednatel označením příslušné možnosti na registračním formuláři. Vyjádření souhlasu není podmínkou pro realizaci objednávky.
3. Objednatel má právo kontrolovat obsah svých osobních údajů a má právo na jejich opravu a žádost o smazání.

IX. Kontaktní údaje
V otázkách všech záležitosti týkajících se provádění transakcí v obchodě, Zákazník může kontaktovat prodávajícího následujícími způsoby:
a) poštou na adrese: Internetový obchod Vistula, l. Pilotów 10 31-462 Krakov, Poľsko
b) telefonicky na telefonním čísle: +48 783 781 310,
c) faxem na čísle +48 12 656 50 98,
d) e-mailem: (+48) 723 221 478.

X. Závěrečná ustanovení
1. Ve všech otázkách, které nejsou upraveny těmito podmínkami, platí ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014. Ustanovení těchto smluvních podmínek není dotčeno právo spotřebitele práva vyplývající z neshody zboží se smlouvou. Ustanovení smluvních podmínek by měly interpretovat způsobem, který zajistí jejich soulad s platnými zákony.
2. Smluvní podmínky nabývají účinnosti zveřejněním na internetové stránce Obchodu.

Archivní verze:
Smluvní podmínky Internetového obchodu Vistula platné do 31.08.2017