V souvislosti se vstupem GDPR v platnost jsme aktualizovali Pravidla ochrany soukromí »
a Pravidla pro online obchod. »
Zkontrolujte, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje

  OK
#vistulathemensworld

Příloha k Smluvním podmínkám internetového obchodu Vistula

Příloha k Smluvním podmínkám internetového obchodu Vistula podepsána 1. září 2017 v Krakově
prostřednictvím:
Vistula Group S.A. se sídlem v Krakově na ul. Pilotów č. 10, 31-462, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku u Okresního soudu Krakov-Centrum v Krakově, XI obchodním oddělením Národního soudního rejstříku s číslem 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 ( “prodávající”).

§ 1.

1. Prodejce se rozhodl změnit bod. V., odst. 2 Smluvních podmínek Internetového obchodu Vistula ( “Smluvní podmínky”), a to v následujícím znění:
2. S výhradou odst. 6 dolů, doprava přes prostředníka je realizována do 7 dní:
a) od okamžiku realizace objednávky Zákazníkům, pokud si vyberete způsob doručení na dobírku;
b) od momentu připsání platby na účet prodávajícího při výběru způsobu platby jiné než na dobírku.
Do této doby nejsou zahrnuty soboty a státní svátky.

2. Prodávající se dohodl v bodě V. Smluvních podmínek, přidat odst. 6 s tímto zněním:

6. Prodávající si vyhrazuje právo na zavedení dočasných speciálních nabídek, jako je “předprodej”, během nichž bude mít klient možnost nakoupit zboží z nové kolekce, ještě před oficiálním prodejem této kolekci ve stacionárních obchodech prodejce. V případě realizace objednávek provedených v rámci “Předprodeje” neplatí lhůty uvedené v odstavci. 2 výše. Termíny realizace objednávek v rámci “předprodeje” budou Prodávajícím určovány individuálně v reklamních materiálech týkajících se této nabídky, jakož i na internetové stránce u zboží, na které se vztahuje “předprodej”, stejně budou oznámeny zákazníkům v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky na realizaci.

§ 2.

Zbývající ustanovení Smluvních podmínek zůstávají nezměněny.

§ 3.

Příloha nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 4.

Celé znění smluvních podmínek představuje přílohu č. 1 k této příloze.