V souvislosti se vstupem GDPR v platnost jsme aktualizovali Pravidla ochrany soukromí »
a Pravidla pro online obchod. »
Zkontrolujte, jakým způsobem zpracováváme osobní údaje

  OK
#vistulathemensworld

Obchodní podmínky akční nabídky "Třetí kus zdarma"

Obchodní podmínky akční nabídky “Třetí kus zdarma”
Podmínky akce Třetí kus zdarma

Jak využít akce “Třetí kus zdarma”?

1. Akční nabídka “Třetí kus zdarma” se vztahuje na všechny produkty z internetové stránky http://evistula.cz.

2. Vložte do košíku tří libovolné výrobky z internetové stránky http://evistula.cz, zadejte do příslušné kolonky (označené „Zadejte kód kupónu”) slevový kód: GRATIS3, potvrd’te kliknutím na tlačítko „Vypočítej slevu” a akceptujte smluvní podmínky kliknutím na příslušné políčko v nákupním košíku.

3. Hotovo! Za nákup sestávající se z třech výrobků uvedených v bodě druhém zaplatíte: za dva nejdražší výrobky jejich běžnou maloobchodní cenu brutto, avšak za nejlevnější výrobek zaplatíte 0,01 Kč. V případě nákupu třech výrobků uvedených ve třetím bodě v rámci téže transakce se stejnou použitou maloobchodní cenou brutto, má zákazník právo nakupit se slevou pouze jeden z těchto výrobků.

4. Akční nabídku “Třetí kus zdarma” nelze kombinovat s jinými akčními nabídkami.

5. Akční nabídka “Třetí kus zdarma” platí od 17.07.2019 až do odvolání.

Smluvní podmínky:

1. Organizátorem akce s názvem “Třetí kus zdarma” (,,Akční nabídka”) je VRG SA se sídlem v Krakově na ul. Pilotów 10, PSČ 31-462 Polsko, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku u Okresního soudu Krakov-Centrum v Krakově, XI hospodářského oddělení Národního soudního rejstříku s číslem KRS 0000047082, DIČ 6750000361, IČO 351001329 ( “organizátor”).

2. Místem akční nabídky je pouze internetový obchod, který se nachází na adrese www.evistula.cz (“Internetový obchod”).

3. Akční nabídka se vztahuje na všechny výrobky z internetového obchodu http://evistula.cz.

4. Akční nabídka je určena pro dospělé fyzické osoby, které jsou spotřebiteli ve smyslu čl. 22 (1) Občanského zákoníku, kteřé během období platnosti akční nabídky uskutečňují jednorázový nákup výrobku (nákup potvrzuje jeden bloček) třech produktů, zmíněných výše v bodě třetím ( “Akční sada”), které zadají v příslušnou kolonku (označenou: „Zadejte kód kupónu”) slevový kód: GRATIS3, potvrdí kliknutím na tlačítko: „VYPOČÍTEJ SLEVU” a akceptují smluvní podmínky kliknutím na příslušné políčko v nákupním košíku („Účastník akční nabídky”).

5. Účastník akční nabídky splňující smluvní podmínky uvedené ve čtvrtém bodě těchto smluvních podmínek má právo k nákupu akční sady/akčních sad podle těchto pravidel:
a) V případě nákupu jedné akční sady, účastník akční nabídky bude oprávněn koupit jeden výrobek, nacházející se na třetím místě mezi výrobky seřazenými v nákupním košíku od nejvyšší k nejnižší ceně za cenu 0,01 Kč.

b)V případě nákupu dvou a více akčních sad, účastník akční nabídky bude oprávněn nakupovat výrobky, které jsou v nákupním košíku seřazeny na třetí, šesté, devíté atd. pozici, v pořadí nejvyšší až nejnižší ceny, pokaždé za 0,01 Kč.
Cena 0,01 Kč se neuplatňuje při nákupu vyrobků nacházejících se na prvním, druhém, čtvrtém, pátém, sedmém, osmém atd. místě mezi výrobky, seřazenými v nákupním košíku od nejvyšší k nejnižší ceně.

6. Účastník akční nabídky si může opakovaně zúčastnit akční nabídky během její platnosti za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v těchto pravidlech.

7. Tuto akční nabídku nelze kombinovat se slevami poskytovanými v rámci věrnostních programů organizátora a také s jinými akčními nabídkami/slevami poskytovanými v internetovém obchodě po dobu trvání akční nabídky „Třetí kus zdarma”. V případě platnosti jiných akčních nabídek (včetně slev) po dobu trvání akční nabídky má zákazník právo si vybrat, kterou akční nabídku chce využít.

8. Účastník akční nabídky nedostane slevu vyplývající z Zákaznické karty “the men ‘s world club” ani žádné jiné karty nebo akční nabídky.

9. Akční nabídka “Třetí kus zdarma” platí od 17.07.2019 až do odvolání.

10. Účast na akční nabídce potvrzujete souhlas s těmito Pravidly s výhradou bodu 4 těchto pravidel.

11. Účastník akční nabídky je oprávněn v souladu se zvláštními ustanoveními odstoupit od smlouvy o prodeji všech výrobků v příslušné akční sadě. Účastník akční nabídky není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze pro jeden výrobek z dané akční sady nebo některých produktů z různých akčních sad. Zákazník může odstoupit od smlouvy o prodeji pouze jedné akční sady/některých akčních sad zakoupených v rámci jedné transakce. Odstoupení od kupní smlouvy k dané akční sadě neznamená, že zákazník odstupuje od smlouvy o prodeji pro zbývající zakoupené akční sady zakoupené v rámci jedné transakce.
12. Obsah těchto pravidel je k dispozici na internetové stránce www.evistula.cz.

13. Ustanovení těchto pravidel neovlivňují ani neomezují práva zákazníka vyplývající ze záruky.

14. Veškeré reklamace týkající se akční nabídky budou zpracovány do 14 dnů od data jejich předložení.

15. Ustanovení občanského zákoníku a jiné obecně platné zákony se uplatňují v záležitostech, které nejsou upraveny těmito Pravidly.

16. Tato pravidla se uplatňují od 17.07.2019.

V Krakově dne 17.07.2019